Čremošné
       
       
       Diviaky
      
       
       Diviaky-sklad
      
       
       Diviaky-stavadlo
      


       
       Diviaky-TO
      
       
       Diviaky-traťovka
      
       
       Diviaky-vodáreň
      
       
       Turčianske Teplice-lampy
      


       
       Diviaky-biela hala
      
       
       Diviaky-silo modré
      
       
       Diviaky-silo šedé
      
       
       Diviaky-stavadlo 2
      


       
       Turčianske Teplice
      
       
       Diviaky-uholne
      
       
       Malý Čepčín-bytovky
      
       
       Turč. Teplice-podchod
      


       
       Turčianske Teplice
      
       
       Turč. Teplice-záchody
      
       
       Turč. Teplice-sklad
      
       
       Turč. Teplice-obchod
      


       
       Lampy-okrúhle
      
       
       Lampy