Diskusné fórum pre Microsoft Train Simulator

Plná verze: Ladenie fyziky pre Open Rails
Prohlížíte si holou variantu obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
Rozhodol som sa založiť komplexné vlákno venované ladeniu zvukov, cabov a fyziky pre open rails. Na úvod prikladám linky odladených zvukov a cabov, nech to máme pokope, vrátane dotazov k nim. Upozorňujem, že nevediem žiadne ďalšie adresáre OpenRails v zložkách mašín a vozňov a rovno prekopávam pôvodne msts výtvory, nakoľko ja už msts nejaký čas nemám, a ani sa k nemu nemienim vracať.

Zvuky X6X - akurát nedávno aktualizované. vrátane priložených vzorových engov. Pri použití iných engov negarantujem správnu funkčnosť.
http://modely-msts.cz/zvuky/ORsndX6X.rar

Zvuky 242
http://modely-msts.cz/zvuky/ORsnd242.rar

Zvuky 721
http://modely-msts.cz/zvuky/ORsnd721.rar

Zvuky 771
http://modely-msts.cz/zvuky/ORsnd771.rar

Zvuky781
http://modely-msts.cz/zvuky/ORsnd781.rar

Cab850018
http://modely-msts.cz/kabiny/zsr_850-018_cabview.exe

Odladené engy - trakcia, brzdy, svetlá. Zvlášť k brzdám sa zvlášť vyjadrím nižšie.
http://robo.modely-msts.cz/engy.rar
Brzdy - začal som používať, podľa môjho subjektívneho názoru, celkom schopný brzdový model, ktorý vytvoril Pajavlaky pre msts. Konkrétne brzdový model obsahujúci časy plnenia a vypúšťania valcov pre režimy P a R, brzdiče DAKOBS2 a BSE. Viď príloha. http://robo.modely-msts.cz/modely_brzd.doc

Ďalej bol doplnený parameter Brakepipevolume, ktorý je možné jednoducho vypočítať podľa tohto návodu - http://www.coalstonewcastle.com.au/physi...akepipevol

Ďalším použitým parametrom je ORTSBrakeShoeFriction, ktorý značí súčiniteľ trenia špalkovej brzdy pri rôznych rýchlostiach. Tento konkrétny model - viď http://www.pajavlaky-ladeni.webz.cz/SpalikyOR.txt - používam dočasne aj pre vozne s kotúčovou brzdou, než sa objaví nový model zvlášť pre kotúče. Každopádne defaultné nastavenie, kedy nebolo definované nič, je ozaj k ničomu a brzdy nefungovali správne.

Poslednou záležitosťou je vypočítaná hodnota MaxBrakeForce, ktorá musí byť pre OpenRails vypočítaná zvlášť. Pôvodný výpočtový model http://www.coalstonewcastle.com.au/physi...brakeforce bol nedostatočný, keďže používal jednotné brzdiace % zvlášť pre skupinu nákladných vozňov, zvlášť osobných, zvlášť rušňov a podobne. Rozhodol som sa vylepšiť výpočtovú metodiku, viď priložený excelový súbor. http://robo.modely-msts.cz/brzdyMBF.xls

Suma sumárum. Vozne a mašiny v hre odskúšané, brzdy sa podľa mojej mienky správajú veľmi solídne. Rozdiely poznať ako pri nákladných, tak aj osobných vlakoch. Brzdné dráhy sa približujú tým skutočným.
Na záver, dúfam, že toto vlákno nebude len mojim monológom a nájdu sa viacerí, ktorí sem napíše svoje postrehy, skúsenosti, pripomienky a atď.
Pre tých, ktorí si chcú urobiť rýchly test funkčnosti bŕzd, prikladám pár odladených wagov.
http://robo.modely-msts.cz/zssk_B_632.wag
http://robo.modely-msts.cz/cdc_Falls_975_uhlie.wag
http://robo.modely-msts.cz/cdc_Falls_975_prazdny.wag

Hlavne by pomohla spätná väzba od Vás, čo s tým ešte aktívne jazdíte v mierke 1:1.
Referenční adresy