Inštalovaním skinov súhlasíte s tým, že nebudú akokoľvek pozmeňované, upravované a preznačované súbory v inštalačných balíkoch !!!


       
       SŽDS 140.076-1
      
       
       ZSSKC 240.018-2
        
       
       ČDC 230.105-9
        
       
       ZSCS 131.099-4+100-0
        
       
       ZSSK 240.092-7
        
       
       ZSSK 240.113-1
        
       
       ZSCS 183.017-3
        
       

       ZSSK 240.022-4
        
       

       ZSSKC 240.001-8