Inštalovaním skinov súhlasíte s tým, že nebudú akokoľvek pozmeňované, upravované a preznačované súbory v inštalačných balíkoch !!! 
 

SŽDS 140 076-1 ZSSKC 240 018-2 ČDC 230 105-9 ZSSKC 131 099-4 + 131 100-0
       
ZSSK 240 092-7 ZSSK 240 113-1 ZSSKC 183 017-3 ZSSK 240 022-4
       
   
ZSSKC 240 001-8 ZSSKC 240 009-1