V prípade otázok nás môžete kontaktovať na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/modely-mstscz/134561696652495