Balík zvukov pre rušne radu:
750/753/754 ZSSKC v 1.0 - (23.12.2020)
určená pre Open Rails !!


Autor: Robo

Pozorne čítajte súbor "Readme" ktorý je priložený v archíve !

DOWNLOAD
Balík zvukov pre rušne radu:
131 ZSSKC v 1.0 - (14.10.2020)
určená pre Open Rails !!


Autor: Robo

Pozorne čítajte súbor "Readme" ktorý je priložený v archíve !

DOWNLOAD


Balík zvukov pre rušne radu:
371/372 v 2.0 - (7.5.2020)
určená pre Open Rails !!


Autor: Andrej

Pozorne čítajte súbor "Readme" ktorý je priložený v archíve !

DOWNLOAD
Balík zvukov pre rušne radu:
162/163, 263, 362/363, verzia 2.1 - (3.5.2020)
určená pre Open Rails !!


Autor: Andrej

Pozorne čítajte súbor "Readme" ktorý je priložený v archíve !

DOWNLOAD

Balík zvukov pre rušne radu
183 ZSSKC OPENRAILS v. 1.0 - (02.05.2020)

Autor: Pegas / Robo

Pozorne čítajte súbor "CITAJ MA" ktorý je priložený v archíve !

DOWNLOAD
Balík zvukov pre rušne radu 350 OPENRAILS:

Autor: Andrej / Jan Vojtíšek

Pozorne čítajte súbor "CITAJ MA" ktorý je priložený v archíve !

DOWNLOAD

Zvuky pre rušne radu 751


Autor: Robo
Zvuky pre rušne radov 749/751/752 s tlmičom výfuku.DOWNLOAD Open Rails

Zvuky pre rušne radu 781


Autor: Robo
Tlmené a netlmené zvuky motora 14D40


DOWNLOAD Open Rails


Balík zvukov pre rušne radu:
371 Verzia 1.4 (28.10.2014)


Autor: Andrej

Pozorne čítajte súbor "Readme" ktorý je priložený v archíve !

DOWNLOADBalík zvukov pre rušne radu:
150, 151, 350 Verzia 1.2 (15.08.2014)

Autor: Andrej

Pozorne čítajte súbor "CITAJ MA" ktorý je priložený v archíve !

DOWNLOADBalík zvukov pre rušne radu:
380/381 Verzia 1.0 (16.10.2013)


Autor: Andrej

DOWNLOAD

Balík zvukov pre rušne radu:
242


Autor: Pegas & Robo

Pozorne čítajte súbor "CITAJ MA_242" ktorý je priložený v archíve, inak zvuky nebudú fungovať korektne !

DOWNLOAD Open Rails

Balík zvukov pre rušne radu:
770 / 771


Autor: Robo

Pozorne čítajte súbor "CITAJ MA" ktorý je priložený v archíve !

DOWNLOAD

DOWNLOAD Open Rails verzia 2.0Balík zvukov pre rušne radu:
111, 162, 163, 263, 362 a 363 Verzia 1.1

Autori: Robo ( krobo@centrum.sk), Pegas.
Pár wav súborov bolo prevzatých zo sndeloku od
Dráčika a Dejva.
Zvuky boli robené na poslednej pracovnej verzii MSTS Bin 1.8.052113
Zvuky sa môžu správať rozdielne v závislosti od rôznych zvukových kariet.

Návod na inštaláciu:


1. Otvoríte si ľubovoľný eng niektorého rušňa v poznákovom bloku, napríklad ČD 362 161,
zadáte ctrl+f. Vyskočí vám okno hľadanie. Zadáte do vyhľadávania SMS. Následne vám nájde
príslušný riadok v tvare Sound ( "..\\..\\common.snd\\sndelok\\362eng.sms" )
2. Riadok po úprave získa tvar Sound ( "..\\..\\common.snd\\sndX6X\\362engCD.sms" )
3. Rovnako postupujeme aj pri riadku v tvare ( "..\\..\\common.snd\\sndelok\\362cab.sms" )

Po spustení hry neodbrzďujte !!! Zdvihnite zberače a nechajte doznieť kompresor. Následne odbrzdite. Ignoráciou tohto kroku nebude možné kompresor vypnúť !!!

Pozorne čítajte súbor "CITAJ MA" ktorý je priložený v archíve !

DOWNLOAD

DOWNLOAD Open Rails

Patch na verziu 1.1

DOWNLOAD

Zvuky pre rušne radu 210 verzia 1.0

Autor: Robo ( krobo@centrum.sk)
Zopár wav_ov bolo prebratých zo zvukov X6X

Návod na inštaláciu:

1. Otvoríme eng a cez kombináciu ctrl + f nájdeme sms.
2. riadok bude mať tvar ../../common.snd/snd210/210eng.sms
3. rovnako postupujeme aj pri 210cab.sms

DOWNLOAD

Zvuky pre rušne radu 721 verzia 1.0

Autor: Robo ( krobo@centrum.sk)
Niektoré wav boli použité z Kadrovho snd_dloku, za čo mu týmto ďakujem za súhlas k použitiu.

Návod na inštaláciu:


1. Otvoríme eng ľubovoľnej 721 a cez kombináciu ctrl + f nájdeme sms.
2. riadok bude mať tvar ../../common.snd/snd721/721eng.sms
3. rovnako postupujeme aj pri 721cab.sms

DOWNLOAD

DOWNLOAD Open Rails