Na tejto stránke nájdete ladenia pre rušne a vozne pre OpenRails.

1.) Ladenia obsahujú jeden spoločný archív pre všetky modely a skiny (aj rušne aj vozne), v ktorom sú nastavené spoločné parametre ako brzdiče, spriahlo a podobne.
Preto si ho stačí stiahnuť iba 1 krát ! !,
a potom už ostatné archívy podľa vlastnej voľby radu vozidla.
V prípade aktualizácie bude tento archív aktualizovaný celý.

2.) Druhý archív obsahuje už konkrétne parametre pre každý rad vozidla.
Pod každým skinom/modelom na webe nájdete eng/wag súbor smerovaný na tieto ladenia.

Obidva archívy je následne potrebné rozbaliť a zložky nakopírovať do zložky s Trainsetom, štandardne:
Trains/Trainset/common.inc/     
DOWNLOAD SPOLOČNÝ ARCHÍV      
       Ladenie pre rad 162/163/362/363/263 Ladenie pre rad 193(383) /1116 /1216 SIEMENS Ladenie pre rad 183 ZSSKC Ladenie pre rad 371/372
  Skiny Siemens Vectron DODO Modely rad 183 ZSSKC PIKKU  
 
Ladenie pre rad 131 ZSSKC Ladenie pre nákladné vozne Ladenie pre rad 750/753/754  
Modely rad 131 ZSSKC PIKKU