Inštalovaním skinov súhlasíte s tým, že nebudú akokoľvek pozmeňované, upravované a preznačované súbory v inštalačných balíkoch !!!

!! Pre správnu funkčnosť modelov v OpenRails musíte mať stiahnuté aj naskriptované technické parametre pre daný rad vozidla
z tejto stránky !! 
 

ČDC 163 036-7 Open Rails ČD 163 074-8 Open Rails ČDC 163 038-3 Open Rails ZSSK 162 002-0 Open Rails
ZSSK 163 123-3 Open Rails ZSSK 163 102-7 Open Rails ČDC 163 020-1 Open Rails  
    ZSSK 163 060-7 Open Rails ZSSK 163 106-8 Open Rails
ZSSK 163 054-0 Open Rails ZSSK 163 052-4 Open Rails ZSSK 162 006-1 Open Rails ZSSK 162 005-3 Open Rails
RJ 162 112-7
RJ 162 112-7 Open Rails ČD 163 079-7 Open Rails    
ČD 163 244-7 Open Rails ČD 163 234-8 Open Rails ČD 163 091-2 Open Rails ČD 163 093-8 Open Rails
    ČD 163 259-5 Open Rails ČD 163 072-2 Open Rails
ZSSK 163 104-3 Open Rails     ČD 163 094-6 Open Rails
 
ČD 163 260-3  
ČD 163 260-3 Open Rails ČD 163 100-1 Open Rails    
 
 
  ZSSK 263 007-7 Open Rails ZSSK 263 010-1 Open Rails