Inštalovaním skinov súhlasíte s tým, že nebudú akokoľvek pozmeňované, upravované a preznačované súbory v inštalačných balíkoch !!!

!! Pre správnu funkčnosť modelov v OpenRails musíte mať stiahnuté aj naskriptované technické parametre pre daný rad vozidla
z tejto stránky !! 
 

SŽDS 140 076-1 ZSSKC 240 018-2 ČDC 230 105-9 ZSSKC 131 099-4 + 131 100-0
       
ZSSK 240 092-7 ZSSK 240 113-1 ZSSKC 183 017-3 ZSSK 240 022-4
    ZSSKC 183 017-3 Open Rails  
ZSSKC 240 001-8 ZSSKC 240 009-1 ZSSKC 131 035-8 + 131 036-6 Open Rails ZSSKC 131 067-1 + 131 068-9 Open Rails
       
ZSSKC 131 091-1 + 131 092-9 Open Rails ZSSKC 131 099-4 + 131 100-0 Open Rails ZSSKC 240 082-8 ZOS 240 013-3